Årets Hingstsläpp 2023

I strålande solsken intog idag fem nordsvenska hingstar & två ardenner hingstbetet i Tvärred. Medan hingstarna bekantade sig med varandra, njöt åskådarna av både den vackra vyn och det goda fikat. Det var bra uppslutning och blev som vanligt trevligt med mycket prat & skratt.

Tre av nordsvenskarna är 2-åringar, resterande är 1-åringar.

Hingstarna som finns på betet 2023 är:

 • I. Boris nsv. född 2022
 • II Tornado nsv. född 2021
 • III nsv. född 2022
 • IV Lurin ard. född 2022
 • V Dunder ard. född 2022
 • VI Lotto nsv. född 2021
 • VII Hjälte nsv. född 2021

  Foto: Anette Backman

  Dags att tävla? Då behöver du ett Grönt kort 2023


  Följande åldersgränser gäller för Grönt kort:

  • Alla från 14 år och uppåt ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.
  • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven.
  • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas.


  Kursen består av tre delar:

  1. Förkunskapskurs: 22 maj på Strömma Naturbrukscentrum kl 17,00 För att få gå en Grönt kort-kurs krävs att man uppfyller förkunskapskraven.
   (Rid/körkunskap samt praktisk hästkunskap som: visa häst vid hand, på/av täcke, säkerhetsknut, lastning och visitering.)Detta intyg hittar du här: Förkunskapsintyg (ridsport.se)
   (Behörig att skriva under intyget är: Svensk Ridlärare level I-III eller licensierad tränare med lägst C-tränarbehörighet. För kusk intygas av behörig tränare i körning)
  2. Självstudier via webbkurs som beställs via SISU här: https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/ridsport/utbildning/aktivutbildning/gront-kort-2021/gront-kort-2021/
   Denna webbkurs ska vara genomförd och godkänd senast 5 dagar före första fysiska träffen.
  3. Fysiska träffar: (totalt minst 9h + provtillfälle) På Strömma Naturbrukscentrum
   Träff 1. Måndag 28/8 kl.17,30 Träff 2. Onsdag 30/8 kl.17.30
   Träff 3. Måndag 4/9 kl 17,30
  • Provtillfälle, som bestämt gemensamt vid första träffen
   Kursledare: Gunnel Brolin
  • Pris: 600 kr för medlemmar i FNH, 800 kr för medlemmar i annan ridsportförening
   Anmälan tillsammans med namn, telefonnummer och mailadress.
   Frågor och anmälan på gunnelbrolin@gmail.com anmäl senast 21/5
   Välkomna!