Medlemskap i föreningen nordsvenska hästen

Medlemskapet löses mot riksorganisationen. Man får distriktstillhörighet baserat på vart man bor.

För medlemskap inbetalas till riksföreningen en medlemsavgift på 450:- per år (2019) till plusgiro: 212 21-7 eller bankgiro 5733-9574

Ring eller maila sedan riksorganisationens sekreterare Annica Igemo på 070-578 68 70
mailadress sekreterare@nordsvensken.org
eller skriv brev till Annica Igemo, Tomasbo 102, 733 61 Västerfärnebo och lämna ditt namn, adress etc.

Varje medlem tillhandahåller medlemstidningen som utkommer med 4 nummer per år samt den årliga utkommande stamboken.

Klicka i menyn eller här för bli medlem via webben på riksorganisationens hemsida.

Läs mer om riksföreningen på www.nordsvensken.org