Avel

Föreningen har bildat en kommitté som arbetar lite extra med avelsfrågor och planerar för aktiviteter som rör avel. Den största aktiviteten de har hand om är fölmönstringen på hösten som numera anordnas i ett samarbete med Hästavelsföreningen i länet och Södra Älvsborg och Hallands Ardennerklubb.

Vill du vara med i kommittén så tag kontakt med Ingela Törnqvist
som är sammankallande på 070-4711441 el. nordsvenskar@hotmail.com

Övriga medlemmar i kommittén är: Annika Larsson, Annika Pettersson, Katrin Johansson, Rosmarie Eriksson, Marie-Ann Frödin, Pernilla Kling