Sommarpremiering i Svenljunga

Sommarpremiering i Svenljunga

På fredagen visas allt utom 3-åriga ston & hingstar för sundhetskontroll. Utöver exteriörbedömning genomförs Körbarhetsintyg & enkelt körprov för 1- & 2-åringar samt stamboksföring på morgonen.

På lördagen visas endast 3-åriga ston & hingstar för sundhetskontroll. Utöver exteriörbedömningen genomförs Frivilligt Körprov på morgonen.

Du anmäler din häst på www.svehast.se > Avel & Bedömningar > Propositioner & anmälan. I propositionen står det vilken/vilka klasser du ska anmäla dig i.
https://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/
https://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan